Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

บริการของเรา

Modern Publishing ได้พัฒนาบริการด้านภาษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันที่ต้องการการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ด้ายวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย เราตระหนักดีว่าหน้าที่ของเราคือการเป็นสะพานที่เชื่อมความแตกต่างเหล่านั้นเข้าหากัน เราจึงได้พัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองต่อภารกิจนี้

 

บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของเรา นั่นคือการให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ เราได้จัดเตรียมทีมนักแปลที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. รู้ซึ้งในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทีมงานนักแปลประกอบด้วย ทั้งชาวญี่ปุ่น และนักแปลจากประเทศอื่นๆที่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน

2. เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต่างๆ เอกสารทางเทคนิคหลายอย่างต้องการนักแปลที่อยู่ในวงการ จึงจะสามารถแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น เรามีทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆหลากหลายมาก อาทิเช่น วิศวกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ กฎหมาย ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ เกมส์ ฯลฯ

3. แปลได้หลากหลายภาษา Modern Publishing มีลูกค้าใช้บริการจากทั่วโลก ดังนั้น เราจึงไม่เพียงแต่ให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย เท่านั้น เรายังพร้อมที่จะให้บริการแปลระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาหลักอื่นๆอีกด้วย อาทิเช่น อังกฤษ เกาหลี หรือ จีน

บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

Modern Publishing ให้บริการล่ามในรูปแบบต่างๆ เช่น ล่ามงานประชุมสัมมนา ล่ามฉับพลัน ล่ามโรงงาน ล่ามติดตาม ล่ามบนเวที ฯลฯ ด้วยทีงานบุคลากรที่ผ่านการคัดกรองด้านคุณสมบัติเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านความสามารถทางภาษา ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา

ทั้งนี้ ทีมงานล่ามของ Modern Publishing ได้เคยปฏิบัติภารกิจในระดับชาติมาแล้วหลายงาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพของเรา

บริการจัดอาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

งานจัดอาร์ตเวิร์คเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากให้กับลูกค้าหลายๆท่านมานาน เพื่อเป็นการต่อยอดบริการแปลภาษาให้ครบวงจร Modern Publishing จึงขอนำเสนอบริการจัดอาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Indesign, Illustrator, Pagemaker และ Photoshop ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าทีมงานของเราจะใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาถูกต้องแม่นยำที่สุด

บริการสอนภาษาญี่ปุ่น

บริการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ด้วยบรรยากาศแบบกันเอง ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้จะทำให้เรียนรู้เร็วกว่าการเรียนห้องเรียนใหญ่มาก สำหรับครูผู้สอนมีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์สอนมานาน

 

posted under | No Comments »